Songs by A. K. C. Sing'ombe

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
E
-----

Ee Mpendwa wa nafsi - A. K. C. Sing'ombeM
-----

Mimi Ndimi Njia Ya Kweli - A. K. C. Sing'ombe


Mimi Ndimi Njia Ya Ukweli Na Uzima - A. K. C. Sing'ombe


Mkombozi Karibu - A. K. C. Sing'ombe

 

N
-----

Nikupe Nini Bwana - A. K. C. Sing'ombeY
-----

Yesu Wangu Niokoe - A. K. C. Sing'ombe